Pupinformatie

Hieronder vindt u (geplande) nesten van aangesloten fokkers, die voldoen aan de eisen gesteld in het fokreglement.
Voor specifieke vragen over een bepaald ras, kijk hier voor de rasverantwoordelijk.
Zie ook de disclaimer onder aan deze pagina


Bergamasco

gepland zomer 2017
Fokker: Annemoon van Liebergen, hobbyavk@hetnet.nl
Teef:  Bergische Bergamasker Che Sará (HD A, ED 0)
Reu: Christoforo Bacio Blu di Bergamo (HD B)
Annemoon van Liebergen

Berghond van de Maremmen

geboren 20-08-2017: 2-6 pups
Fokker: P.I. Vermeulen, info@maremma.nl
Teef: Filosofia Transumante (HD A, ED0)
Reu: Zen del Piangrande (HD A)
www.maremma.nl


Kaukasische Ovcharka

gepland zomer 2017
Fokker: J. Duis van Damm, woutdvd@kpnplanet.nl
Teef: Unsha-Ursa-Ustinya von der Rudeljahne (HD A, ED vrij)
Reu: Samotsvety Sibiri Yurchen (HD C)
www.vomweidenwald.com


Disclaimer
De VHB kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor (geplande) nesten die op deze site vermeld worden. Vermelding op deze site staat open voor fokkers die lid zijn van onze vereniging en voldoen aan de in de fokreglementen gestelde eisen (zie formulieren). Dit betekent o.a. dat ouderdieren onderzocht zijn op HD en andere erfelijke afwijkingen, voor zover deze zijn opgenomen in de fokreglementen. Gunstige uitslagen van de in de reglementen genoemde onderzoeken geven echter geen garantie dat de pups vrij zullen zijn van deze afwijkingen. Een en ander zegt wel dat de fokker getracht heeft een zo verantwoord mogelijk nest te fokken. De fokker blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem gemaakte combinatie van ouderdieren.