Jonge Hondendag 2007

Jongehondendag VHB 20 mei 2007

Ik heb bijzonder genoten van de Jonge Honden Dag van de VHB. Niet alleen een uniek bosrijke en rustgevende omgeving, maar vooral ook een gezellige, gemoedelijke sfeer en een stel heel mooie honden.

En dat laatste is een compliment aan alle fokkers binnen de VHB die niet - zoals bij rassen met grote aantallen – hun ervaringen met het fokken van een ras kunnen delen met vele andere “rasgenoten”, maar die heel vaak zijn aangewezen op hun eigen gevoel, mensen en honden uit het buitenland. Alleen al de andere taal maakt het soms erg lastig goed met elkaar over het eigen ras te communiceren.

Ik vond het dan ook fantastisch te mogen constateren dat de kwaliteit van de getoonde jonge honden in het algemeen veelbelovend is.

Van de rassen waarvan ik het genot had meerdere honden te mogen keuren wil ik nog wel wat kwijt.

De “Kaukazen” waren met een nagenoeg heel nest en een ongelooflijk leuke puppy vertegenwoordigt. Jammer dat voor het nest geen stambomen verkregen worden. Het waren – zonder uitzondering – honden waarbij het rastypische al volop tot uiting kwam.

Bij de Maremma’s zag ik bij enkele honden wat langere schedels en snuiten. Ik miste het “brede”. De lichamen waren in het algemeen goed. Ik denk dan ook dat de hoofden zich in de toekomst nog wel zullen ontwikkelen.

Bij de Zuidrussen trof ik uitmuntende exemplaren aan. “Mijn” beste van het ras, een teefje, werd ook later Beste van de Dag. Het was een rastypisch exemplaar met “benen als zuilen” (oals de literatuur over het ras vermeld), een prachtig harde vacht en een middelmatig lang en fors, maar toch zeer vrouwelijk hoofd.

Mijn Puli pup die ik als tweede van de Dag aan wees, was – ondanks zijn jeugd – al het rastype dat ik graag zie. Compact, lichaam niet te lang, een typisch hoofd dat niet te groot is, ronde donkere oogjes heeft en een duidelijke stop. De achterhandhoekingen waren niet overdreven. Daar hou ik van! Het moeten geen “Amerikaanse” honden worden met overdreven hoekingen in en gangwerk uit de achterhand. Dat staat ook niet in onze standaard.

De derde plaats was voor de Komondor. Een jonge rastypische teef die goed gehoekt was en waarvan de vacht al heel behoorlijk begon te koorden. Gelukkig wil de eigenaresse wellicht nog wat verder doen met haar hond. Ze zou een aanwinst zijn op onze shows.

De vierde plaats was voor de “Centraal Aziaat”. Een reu die zich al heel netjes gedroeg in de ring, een bijzondere uitstraling en expressie had en een goed lichaam. Hopelijk heb ik de eigenaresse ervan kunnen overtuigen dat ze haar hond ook eens op een show uitbrengt.

Overigens geldt dat laatste ook voor u allen. U heeft geweldige rassen die we jammer genoeg haast nooit zien of als dan maar ééntje, op een Nederlandse show. Laat ook andere genieten van uw ras zou ik daarvan willen zeggen.

Niet onbesproken wil ik de Beste Hond van de Klasse “buiten mededinging” laten. Dat was het enige exemplaar van de Karakachan. Een geweldig mooie, compact gebouwde reu met een schitterende expressie. Een prachtige vacht en een prima gedragen staart. Dat waren zo’n beetje de redenen waarom ik deze hond Beste van de Dag “Buiten Mededinging”maakt.

Het ringgedrag was bij het allergrootste deel van de hond uitermate goed te noemen. Vriendelijk, attent en energiek. Ook dát is een compliment, niet alleen aan de fokkers, maar vooral ook aan al diegenen die vanaf de achtste week voor de opvoeding zorgen.

Kortom, ik heb genoten. Het was een van de mooiste keuringen in mijn twintigjarige “loopbaan” als keurmeester. Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet
John Wauben

Deze link brengt u direkt naar een foto-impressie van de JHD 2007

Resultaten JongeHondendag VHB 20 mei 2007
(NB. niet vermelde nummers waren absent)

Kaukasische Ovcharka

JongeHonden / reuen

1. Bounty, nhsb: wordt aangevraagd, geb: 14-03-2007, V: Little Merlin's Digitalis, M: Nuch Such Tamara Echinus, F: Cindy Andersen, eig: Els Zwart

9 weken jonge en in zijn type eigenlijk een echte Kaukaas; krachtig hoofd, waarvan je ziet dat de schedel breed zal worden en de snuit kort; goede stop; amandelvormig, donkere ogen; goede hoekingen; ellebogen natuurlijk nog wat los; behoorlijk vaste voetjes; goede staartaanzet; gaat al met behoorlijke stap door de ring; mooi totaalbeeld voor de toekomst. 1 Veelbelovend, BOB

 Buiten mededinging / reuen

3. Jimbo, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; gedraagt zich al prima in de ring; hoewel nog jong zie je al een duidelijk type; al best een mannelijk hoofd; schedel is nog wat gewelfd; goede stop; korte snuit; middelbruine ogen; iets open oogleden; goed gedragen oor; staat al behoorlijk op de benen; goed gehoekt; hak mocht iets lager; al vaste voetjes en recht front; goede staartaanzet en -dracht; gaat met wat korte pas achter. 1 Veelbelovend

4. Attaman, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; op dit moment nog wat vierkant gebouwd; al een duidelijk type te herkennen; al heel behoorlijk hoofd; moet nog iets breder en vlakker in schedel worden; voldoende stop; correcte oogvorm; korte snuit; goed pigment; schouder ligt iets naar voren; achter voldoende gehoekt; in front nog wat los, in staan en in 't gaan; gaat met wat korte pas. 2 Veelbelovend

5. Cywil, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; al een behoorlijk type te herkennen; hoofd al mannelijk; schedel moet nog breder worden, is ietsje lang; goed aangezet oor; amandelvormige oog; iets lichte kleur; voor net voldoende, achter goed gehoekt; ellebogen sluiten nog niet aan; goede staartaanzet en -dracht; prima ringgedrag; gaat redelijk vlot. 3 Veelbelovend

Buiten Mededinging / teven

7. Alf, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; al duidelijk type te herkennen; vrouwelijk hoofd; moet nog iets zwaarder in schedel worden; snuit ietsje lang; mocht iets meer stop; ogen iets wat licht en wat open; voor voldoende gehoekt; achter goed gehoekt; rug moet nog vaster worden; al behoorlijk sterke voetjes; gaat al lekker vlot door de ring; prima ringgedrag. 4 Veelbelovend.

8. Ayka, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; al een goed type te herkennen; vrouwelijk hoofd, al heel behoorlijk ontwikkeld in schedel; korte snuit; correcte stop; amandelvormige, donkere ogen; voor en achter goed gehoekt; al een goede rug; lichaam natuurlijk nog niet volledig ontwikkeld; voetjes al behoorlijk vast; gaat al met behoorlijk wat kracht door de ring; goed gedragen staart en prima ringgedrag. 1 Veelbelovend, BOB

9. Atinka, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; op dit moment nog wat vierkant gebouwd; al vrouwelijk hoofd; schedel mag nog wat uitzwaren; voldoende stop; korte snuit; ogen zijn wat licht en wat open; voor en achter voldoende gehoekt; lichaam natuurlijk nog in ontwikkeling; polsen en voetjes moeten nog wat vaster worden; goed aangezette en gedragen staart; prima ringgedrag. 5 Veelbelovend

10. Anouschka, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; al een duidelijk type te herkennen; mooi vrouwelijk hoofd, al heel behoorlijke schedel; goede stop; korte snuit; goed aangezet oor; goede oogkleur; iets open ooglid; voor en achter goed gehoekt; voorborst en lichaam ontwikkelen nog; voldoende vaste voeten; goede aangezette en gedragen staart; gaat al lekker vlot door de ring. 2 Veelbelovend

11. Babuschka, nhsb: nvt, geb: 20-02-2007, V: Igor Ivan Boszporuszi Naptuz, M: Gjurza Jazmin Boszporuszi Naptuz, F/eig M.C. de Raad en S.A. Hoogewoning

3 mnd; al goed type te herkennen; vrouwelijk hoofd met al behoorlijk ontwikkelde schedel; goede stop en korte snuit; voldoende donker oog; goed aangezet oor; al behoorlijk vaste rug; voorborst in ontwikkeling; in front is ze nog wat smal; voetjes moeten nog wat vaster worden; correct gehoekt; goed gedragen staart; prima ringgedrag; gaat natuurlijk nog erg los. 3. Veelbelovend

11A. Haika, nhsb: nvt, geb: onb. V: onb., M: onb., F: onb.

7 jaar jonge teef; correct type; correct vrouwelijk hoofd; voldoende brede schedel; iets lange snuit; wat licht oog; correcte stop; gecoupeerd oor; voor matig gehoekt, achter wat sterk in bekken; goed lichaam; polsen niet meer zo vast; goede vacht; gedraagt zich voor de 1 ste keer in de ring al heel netjes. ZG

Anatolische Herdershond

Jonge Honden / reuen

12. Fergus, nhsb: Bijl.G-1-2633362, geb: 18-11-2006, V: Barut, M: Bayi, F: P.I. Vink, eig: Peter v.d. Bosch

6 mnd. oude reu; behoorlijk type; voldoende in verhouding; het hoofd moet nog wat breder worden; snuit op dit moment wat lang; goed aangezet oor, mocht wat vlakker; krachtige gebitselementen; goede hals; rug moet nog wat vaster worden; lichaam ontwikkelt nog; correcte hoekingen; voeten moeten nog vaster worden; prima ringgedrag; staart mocht wat beter gedragen; gaat nog wat slungelig, maar verder wel vlot. Veelbelovend

13. Ariç Batu Kangal Du Bonnie Blue Flag , nhsb: is aangevraagd, geb: 12-12-2005, V: S'Karabash Kangal, M: Utchkun Saruhan Kangal Du Bonnie Blue Flag, F: A. Voiry, eig: Ahmet Toker

14 mnd. jonge reu van goed type; in verhouding mannelijk hoofd met krachtige schedel en snuit; goed aangezet oor; goede stop; krachtig gebit; ogen ietsje licht en wat open; goede hals; voldoende vaste rug; goede hoekingen; lichaam is in ontwikkeling; voeten moeten nog wat vaster worden; staart goed aangezet; ietsje kort gedragen; gaat al met kracht door de ring; prima ringgedrag. Uitmuntend. BOB

Jonge Honden / teven

14. Ipek, nhsb: Bijl.G-1-2633353, geb: 18-11-2006, V: Barut, M: Bayi, F: P.I. Vink, eig: Wim VanBrabant

6 mnd. jonge teef van al heel behroolijk type; ze is nu nog wat overbouwd (leeftijd); vrouwelijk hoofd, moet nog wat uitzwaren; oren mochten iets hoger aangezet zijn; goed gevormd, voldoende donker oog; goede snuit; goed gehoekt; rug moet nog wat vaster worden; al heel behoorlijk lichaam; voeten moeten nog wat vaster worden; goede vacht; goed gedragen staart; prima ringgedrag; voor nog wat los, achter al behoorlijk krachtig gangwerk; 1 Veelbelovend

15. Gul, nhsb: Bijl.G-1-2633360, geb: 18-11-2006, V: Barut, M: Bayi, F: P.I. Vink, eig: E. Kolk

6 mnd; al heel behoorlijk type; uiteraard nog slungelig in onderdelen gangwerk; vrouwelijk hoofd, dat nog moet uitzwaren; iets lange snuit; onderkaak mocht wat krachtiger; goed aangezet en mooi vlak oor; voor goed gehoekt, achter matig; voeten moeten nog wat vaster worden; lichaam ontwikkelt nog; prima staart; goede vacht; prima ringgedrag. 3 veelbelovend.

16. Janan, nhsb: Bijl.G-1-2633363, geb: 18-11-2006, V: Barut, M: Bayi, F: P.I. Vink, eig: E. Kolk

6 mnd; heel behoorlijk type; slungelig in alle onderdelen en gangwerk; vrouwelijk hoofd; schedel al redelijk breed en vlak; amandelvormig oog; ietsje lange snuit; goede hoekingen; op dit moment nog wat overbouwd; rug moet nog wat vaster worden; lichaam al redelijk ontwikkeld; voeten moeten nog vaster worden; staart moet nog beter gedragen worden; prima vacht; prima ringgedrag. 2 Veelbelovend.

Centraal Aziatische Ovcharka

Jonge Honden / reuen

17. Tahamtan, nhsb: aangevraagd, geb: 02-12-2006, V: Khanjar, M: Usha, F: Ronald Goldenschuh, eig: Lyudmila Morozova

5 mnd. jonge reu; al van heel mooi type; al behoorlijk mannelijk hoofd; goede stop; donkere ogen; iets open ooglid; prima gebitselementen; mooi gedragen oor; goede hoekingen; rug moet nog wat vaster worden; lichaam natuurlijk nog in ontwikkeling; voeten mogen wat vaster; gaat natuurlijk nog wat slungelig, maar met behoorlijke kracht; prima ringgedrag. 1. Veelbelovend, 4 de eindkeuring.

Buiten mededinging / teven

18. Adat Klovi, nhsb: nvt, geb: begin juni 2005, V: DarDar, M: Rozdama, F: Klovi Kennels A. Chutkova, eig: Adrie Wisse en Nagelkerke

Bijna 2 jaar, jonge teef; goed type in verhouding; krachtig maar vrouwelijk hoofd; iets licht oog; goede snuit; krachtig gebit; goede hals; voldoende vaste rug; goed lichaam; goed gehoekt voor, iets sterk in bekken; krachtig bone; goed bespierd; gecoupeerd aan staart en oor; prima ringgedrag; gaat voldoende krachtig. 1. Uitmuntend

Komondor

Jonge Honden / teven

19. Alszegi Aranyos Amálka, nhsb: KO 1987/06, geb: 12-06-2006, V: Szentmiklósi Kékhavi Fickó, M: Szentmiklósi Kékhavi Fáni, F: Farsang Altila, eig: J.C. v.d. Linde-van Adel

11 mnd. jonge teef van prima type in verhouding; vrouwelijk hoofd, waarvan de schedel nog wat krachtiger moet worden; correcte snuit en stop; prima gebit; correcte hals; rug moet nog iets vaster worden; voor en achter goed gehoekt; ietsje sterk in de hak; goed lichaam; staart corect gedragen; prima bone en bespiering; van van goede kleur en structuur; begint te koorden; gaat vlot. 1 Uitmuntend, 3 deeindkeuring.

Berghond van de Maremmen

Jonge Honden / reuen

20. Marem' Maggiociondolo Parcodaini, nhsb: 2601942, geb: 26-03-2006, V: Quintano, M: Ira Incantata Parcodaini, F : P.I. Vermeulen, eig : E. Rommers

14 mnd. jonge al krachtige reu; al prima type; al mannelijk hoofd; brede schedel; amandelvormig oog; mooi pigment; voldoende korte snuit; lip iets open; mooi oren; goede hals; rug moet nog wat vaster worden; al behoorlijk lichaam; correcte hoekingen; al behoorlijk vaste voeten; goede vachtstructuur; prima bone en bespiering; staart wordt wat hoog gedragen; prima ringgedrag; gaat met wat korte pas. 1 Uitmuntend, BOB

21.Maremmano Magari Parcodaini, nhsb: 2601938, geb: 26-03-2006, V: Quintano, M: Ira Incantata Parcodaini, F : P.I. Vermeulen, eig : M.B. Visser

14 mnd; goed type; in verhouding; mannelijk hoofd; schedel moet nog wat vlakker worden; snuit is ietsje lang; middelbruin amandelvormig oog; iets open ooglid; wat los van lip; goed aangezet oor; voldoende hals; rug moet nog wat vaster worden; goed lichaam; voldoende gehoekt; voeten en polsen moeten nog wat steviger worden; prima vacht; staart wordt hoog gedragen; prima ringgedrag; gaat nog wat los, moet achter nog wat krachtiger worden. 2 Uitmuntend

22. Lieto Parcodaini, nhsb: 2582055, geb: 27-10-2005, V: Quintano, M: Goccia di Raggi Solare Parcodaini, F: P.I. Vermeulen, eig : P.M. Heijmel

19 mnd. jonge reu in alle onderdelen en gangwerk nog een eche slungel; goed type; hoofd is mannelijk; moet in schedel nog wat breder worden; mocht in snuit wat korter zijn; amandelvormig oog; middelbruin; wat open ooglid; ietsje groot; prima gebit; voldoende gehoekt; lichaam ontwikkelt nog; voeten moeten nog vaster worden; goede vacht; staart wat hoog gedragen; prima ringgedrag; moet achter nog krachtiger. 3 ZG

23. Lazio Parcodaini, nhsb: 2582058, geb: 27-10-2005, V: Quintano, M: Goccia di Raggi Solare Parcodaini, F: P.I. Vermeulen, eig: G. Straathof-Booy

19 mnd. jonge reu, die nog wat ringgedrag nodig heeft; op dit moment nog wat smal in lichaam en hoofd; wat lange snuit, ogen zijn wat groot en licht; open ooglid, lip wat los; prima gebit; voldoende gehoekt; lichaam in ontwikkeling; voeten moeten vaster worden; staart wordt hoog gedragen; zou achter krachtiger mogen, 4 G.

Jonge Honden / teven

24.Lucciola Parcodaini, nhsb: 2582063, geb: 27-10-2005, V: Quintano, M: Goccia di Raggi Solare Parcodaini, F/eig: P.I. Vermeulen, Mede-eig : J. Wijkmans

18 mnd. oude teef van mooi type; vrouwelijk hoofd; schedel mocht iets breder en iets vlakker en oren iets hoger aangezet zijn; snuit ietsje lang; oog middelbruin, wat groot; iets open ooglid; goed gebit; mooie hals en ruglijn; goede hoekingen voor en achter; voldoende vaste voet; lichaam is in ontwikkeling; staart wordt wat hoog gedragen, gaat verder al behoorlijk vlot. 2. ZG

24 B. Marsica, nhsb: aangevraagd, geb: 04-11-2006, V: Tabarro, M: Laga, F: G. Rainaldi, eig.: M. Jansen

6 mnd. jonge teef; al een behoorlijk type, zeker voor leeftijd; vrouwelijk hoofd; in aanleg technisch goed aangezet oor; amandelvormig, donker oog; goed gepigmenteerd; voldoende korte snuit; goede hals voldoende vaste rug; lichaam is in ontwikkeling; correct gehoekt; al behoorlijk bone en goed bespierd; staart wordt wat hoog gedragen; gaat zeker voor de leeftijd al behoorlijk vlot. 1 Veelbelovend

Puli anders dan wit

Jonge Honden / reuen

25 Arasz, nhsb: 2642766, geb: 08-02-2007, V: Tusi-Maszat Idpofa-Bakter, M: Viharsarok Puszta Viki, F: Din-Mar’s, eig: J. Nieuwenhuizen en G. Maranje

31/2 mnd; attent naar de toekomst toe, heel mooi type; mooi hoofd; prima schedel; goede stop; rond donker oog; goed pigment; goede hals; rug moet nog iets vaster worden; lichaam in ontwikkeling; goed gehoekt voor; iets sterk in de hak; prima ringgedrag; goede vacht; gaat attent door de ring. 2 Veelbelovend

25 B. Din-Mar's Avar, nhsb: 2642765, geb: 08-02-2007, V: Tusi-Maszat Idpofa-Bakter, M: Viharsarok Puszta Viki, F: M. Kaaijk, eig: R.M.W.C. Dalenoord-Toonen

31/2 mnd; energiek, attente reu naar de toekomst toe een heel mooi type; compact, mooi hoofd met een mooie schedel; prima stop; korte snuit; rond donker oog; goed gehoekt; voor natuurlijk nog los; lichaam in ontwikkeling; mooie vacht; gaat zeker voor de leftijd lekker vlot en energiek. 1 Veelbelovend, 2 de eindkeuring

 Jonge Honden / teven

25 C. Din-Mar's Aranyos, nhsb: 2642769, geb: 08-02-2007, V: Tusi-Maszat Idpofa-Bakter, M: Viharsarok Puszta Viki, F: M. Kaaijk, eig: W. Richardson 

31/2 mnd; attent en naar de toekomst toe al heel mooi type; vrouwelijk hoofd; mooie schedel; correcte stop; korte snuit; goede hals; al behoorlijk vaste rug; schouder ligt ietsje ver naar voren; correct gehoekt; al behoorlijk lichaam; prima voetjes; gaat voor de leeftijd al lekker vot door de ring; prima ringgedrg, 1 Veelbelovend.

Buiten Mededinging / reuen

26. Bob, nhsb: nvt, geb: 06-09-2006, V: onb., M: onb., F: onb., eig: Marielle en Adam Samuel

8 mnd. jonge reu van een goed type en verhouding; al behoorlijk mannelijk in hoofd; mooie schedel; goede stop; rond donker oog; korte snuit; voldoende hals; schouder iets ver naar voren; goed gehoekt; lichaam in ontwikkeling; voor nog iets los in ellebogen; prima ringgedrag; goede vacht; gaat lekker vlot door de ring. Veelbelovend. BOB

Buiten mededinging / teven

27. Ziggy, nhsb: nvt, geb: 05-05-2006, V: onb., M: onb., F: onb., eig: Marielle en Adam Samuel

1 jaar; al een heel behoorlijk type en verhouding; vrouwelijk hoofd; ietsje lang in snuit; rond, voldoende donker oog; goede hals; goede rug; lichaam in ontwikkeling; voor correct gehoekt, achter wat sterk in bekken en hak; goed bone en bespiering; prima ringgedrag; goede vacht; moet bij het gaan nog wat krachtiger worden. ZG

Zuid Russische Ovcharka

Jonge Honden / reuen

28. Braveheart Basmach Belyj Boyar, nhsb: PKR-I-58075, geb: 03-03-06, V: Ch. Belaja Vorozheja Voland, M: Jarka Balandis, F: P.Rowinski, eig: M. Niehr,

14 mnd. jonge reu van prima type; mannelijk hoofd, met goede schedel en snuit; middelbruin oog; goed gebit; prima pigment; al behoorlijk lichaam; goede hoekingen voor en achter; moet in pols en voeten nog wat sterker worden; prima bone; goed bespierd; goede vacht; gaat vlot voor de ring. 1 Uitmuntend

Jonge Honden / teven

30. Braveheart Baykeri Belyj Boyar, nhsb: (Imp Pl) 2637631, geb: 03-03-06, V: Ch. Belaja Vorozheja Voland, M: Jarka Balandis, F: P.Rowinski, eig: Diane Sari

14 mnd. al erg volwassen; prima type; goede verhoudingen; krachtig maar vrouwelijk hoofd; goede snuit en schedel; voldende stop; prima gebit; goede hoekingen voor en achter; rug moet nog wat vaster worden; prima lichaam; prima vaste voeten; prima ringgedrag; gaat vlot door de ring 1 Uitmuntend, BOB, BIS

Buiten Mededinging / reuen

31. Sarisin's Verniy Droug Yourgey, nhsb: 2612538, geb: 10-06-2006 , V: Ch. Belaja Vorozheja Voland, M: Ch. Sarisin's Youzhnaya Zima, F: Diane Sari, eig: Brigitte Hempenius en Diane Sari

11 mnd. flinke reu; prima type; correcte verhouding; krachtig, mannelijk hoofd; goede schedel; snuit mocht iets langer; prima pigment; krachtig gebit; goede hals en rug; goed gehoekt voor, ietsje sterker achter; goede voeten; prima ringgedrag; gaat prima; prima vacht; helaas monorchide. 1 Uitmuntend, BOB

Karakachan

Buiten Mededinging / reuen

32. Kitan, nhsb: nvt, geb: 15-05-2005, V: Medo, M: Meca, F: Sider Sedefchev, eig: John Zeiner

22 mnd. jonge, kracht uitstralende reu; prima type, vierkant gebouwd; krachtig mannelijk hoofd; goede schedel en snuit; prima hoekingen voor en achter; prima lichaam; prima vacht; krachtig bone goed bespierd; staart wordt goed gedragen; loopt krachtig en vlot. 1 Uitmuntend, BOB, Beste BMD

Hvratski Ovcar

Jonge Honden / teven

33. Mawlch Seka, nhsb: is aangevraagd, geb: 08-03-2006, V: Atos, M: Drava Certisa, F: Alen Marekovic, eig: Danielle Boshouwers

14 mnd. jonge teef van prima type; goede verhoudingen; vrouwelijk hoofd; goede schedel en snuit; oren goed geplaatst; correcte hals; goede rug; schouder ligt iets ver naar voren; goed gehoekt; nog wat smal in front; lichaam in ontwikkeling; goede vacht; gaat vlot; prima ringgedrag 1 uitmuntend. BOB

Beste Jonge Hond

Zuidrus Braveheart Baykeri Belyj Boyar

Beste Buiten Mededinging

Karakachan Kitan

Deze link brengt u naar een foto-impressie van de JHD 2007