Aankeuring

Aankeuring Kangal Köpek
(voorheen Anatolische Herdershond).

4 september 2022

Locatie:
Manege Selevia Hoeve
Kooike 2
4251 NE Werkendam

Als u een Kangal (voorheen Anatolische Herdershond) hebt zonder stamboom en u wilt dat uw hond wordt ingeschreven in (de bijlage) van het NHSB (Nederlands HondenStamBoek), dan kunt u uw hond laten aankeuren.
Dit aankeuren gebeurt door twee keurmeesters van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland. De rasvereniging coördineert de aankeuring.

De procedure is als volgt. U meldt u en uw hond aan bij het secretariaat van de rasvereniging. Dit kan per e-mail (secretaris@vhbinfo.com). U geeft de volgende gegevens door:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
naam van de hond, geslacht, chipnummer, kleur en geboortedatum.

U kunt ook dit formulier gebruiken.
Uw hond dient in ieder geval 1 jaar en 1 dag oud te zijn om aangekeurd te worden.

Kosten aankeuring
leden: € 30
niet-leden (incl. lidmaatschap VHB voor de rest van het jaar): € 57.50

U dient dit bedrag tegelijkertijd met uw aanmelding over te maken op rekeningnummer NL32INGB0002883642 t.n.v. VHB onder vermelding van 'aankeuring Kangal <naam van de hond>'.
Niet betaald = niet aangemeld!
Indien bij onvoldoende aanmeldingen de aankeuring alsnog geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag aan u geretourneerd. 


Kosten stamboom
U moet erop rekenen dat de Raad van Beheer u apart de kosten voor de stamboom in rekening brengt. De tarieven hiervoor kunt u vinden op hun website: www.houdenvanhonden.nl/over-ons/tarievenlijst/.


Indien u dit op prijs stelt, kan er iemand van de rasvereniging een afspraak met u maken om de hond voorafgaand aan de officiële aankeuring te bekijken (= voorselectie). Hij kan u een inschatting geven of uw hond ook daadwerkelijk in voldoende mate aan de rasstandaard voldoet om succesvol aangekeurd te worden. Een positief advies geeft geen honderd procent zekerheid omtrent een geslaagde aankeuring, immers de Raad van Beheer beslist in deze; bij een negatief advies staat het u vrij uw hond toch op te geven.
Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent, of na betaling afziet van deelname ontvangt u GEEN restitutie van uw betaling. Ook als naar de mening van de keurmeesters uw hond niet in aanmerking komt voor registratie in de bijlage van het NHSB ontvangt u geen restitutie. Als uw hond wel voldoet, dan wordt de stamboom u na verloop van tijd toegestuurd.