Aankeuring

Aankeuring Kangal Köpek
(voorheen Anatolische Herdershond).

Als u een Kangal (voorheen Anatolische Herdershond) hebt zonder stamboom en u wilt dat uw hond wordt ingeschreven in (de bijlage) van het NHSB (Nederlands HondenStamBoek), dan kunt u uw hond laten aankeuren. Dit aankeuren gebeurt door twee keurmeesters van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland. De rasvereniging coördineert de aankeuring.
De procedure is als volgt. U meldt u en uw hond aan bij het secretariaat van de rasvereniging. Dit kan schriftelijk of per e-mail (secretaris@vhbinfo.com). U geeft de volgende gegevens door:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
naam van de hond en voor zover bekend geboortedatum, vader, moeder en fokker.
U kunt ook dit formulier gebruiken.
Uw hond dient in ieder geval 1 jaar en 1 dag oud te zijn om aangekeurd te worden.
Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben, gaan wij over tot de organisatie van een aankeuring. Meestal zullen we proberen dit tezamen met een andere activiteit te organiseren. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Richtlijn voor de kosten voor aankeuring zijn, afhankelijk van aantal deelnemers.
leden: € 10 - € 20
niet-leden incl. lidmaatschap VHB voor de rest van het jaar: € 30- € 50,
niet-leden zonder lidmaatschap: € 60 (Voor degenen die nog geen lid zijn van onze vereniging hebben wij een speciale aanbieding: aankeuring en lidmaatschap voor de rest van het jaar tegen een gereduceerd tarief).
U moet erop rekenen dat de Raad van Beheer u apart de kosten voor de stamboom in rekening brengt. De tarieven hiervoor kunt u vinden op hun website.
Indien u dit op prijs stelt, kan er iemand van de rasvereniging een afspraak met u maken om de hond voorafgaand aan de officiële aankeuring te bekijken (= voorselectie). Hij kan u een inschatting geven of uw hond ook daadwerkelijk in voldoende mate aan de rasstandaard voldoet om succesvol aangekeurd te worden. Een positief advies geeft geen honderd procent zekerheid omtrent een geslaagde aankeuring, immers de Raad van Beheer beslist in deze; bij een negatief advies staat het u vrij uw hond toch op te geven.
Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent, of na betaling afziet van deelname ontvangt u GEEN restitutie van uw betaling. Ook als naar de mening van de keurmeesters uw hond niet in aanmerking komt voor registratie in de bijlage van het NHSB ontvangt u geen restitutie. Als uw hond wel voldoet, dan wordt de stamboom u na verloop van tijd toegestuurd.