Artikelen

Epilepsie-onderzoek bij de Mudi

In Finland wordt onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van epilepsie bij de Mudi. Voor dit onderzoek zijn bloedmonsters nodig om het DNA te bepalen. Alle Mudi’s komen voor dit onderzoek in aanmerking, dus zowel Mudi’s die epilepsie hebben als gezonde dieren. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid, moet eveneens een enquête worden ingevuld en ook een kopie van de stamboom moet worden bijgevoegd. Over epileptische dieren moet nog een aanvullende vragenlijst worden ingevuld.

Het is uiteraard van groot belang dat zoveel mogelijk bloedmonsters worden opgestuurd. En wij willen graag iedereen met een Mudi oproepen aan dit onderzoek mee te werken, door een bloedmonster te laten afnemen en op te sturen. De genoemde vragenlijsten en formulieren kunt u opvragen bij het secretariaat:

secretaris@vhbinfo.com