Lidmaatschap

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Als u lid wilt worden van onze vereniging, verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens dit aanmeldingsformulier te versturen.
U kunt uw gegevens ook per mail sturen aan het secretariaat.

Pas als uw betaling is verwerkt, wordt u geregistreerd als lid van de VHB en krijgt u het clubblad van de VHB toegezonden.

Indien u na juni van het lopende jaar lid wordt, betaalt u de contributie voor de resterende periode van dat jaar, en het volgende jaar!

U dient de contributie en het entreegeld zelf over te maken op rek.nr. NL32 INGB 0002 8836 42 t.n.v. VHB te Pesse met vermelding van uw naam en adres; u krijgt GEEN acceptgirokaart of factuur toegestuurd. De bedragen zijn als volgt:

Contributie 2022 (jan - dec, inclusief eenmalige entreekosten à € 4.50)€ 27.00
Contributie 2022-2023 (juli '22 - dec. '23)€ 38.25
Contributie gezinslid 2022 (wel stemrecht, geen clubblad) € 12.00
Contributie gezinslid 2022-2023 (juli '22 - dec. '23)€ 18.00

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Eline Jagtenberg, tel: 06-53 91 51 95
secretaris@vhbinfo.com

* :
* :
* :
* :
* :
:
Gezinslid: / /
:
:
:
:
:
:

Ik ga ermee akkoord dat mijn NAW-gegevens (naam-, adres en woonplaatsgegevens) en rasgegevens binnen de vereniging verspreid worden. De gegevens zullen niet aan derden of ten behoeve van commerciële activiteiten of acquisitie vrijgegeven worden, anders dan dat de vereniging dit op grond van andere regelgeving verplicht is, bijvoorbeeld aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Verificatie:
2 maal 5  =  Voer het resultaat in a.u.b.